5 jaar ricoplato garantie 5 year warranty ricoplato
NL EN

GEFELICITEERD MET JE NIEUWE RICO & PLATO PRODUCT!

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW RICO & PLATO PRODUCT!

Alle Rico & Plato producten, rechtstreeks gekocht via Rico & Plato of via een geautoriseerde wederverkoper, worden geleverd met een fabrieksgarantie van 2 jaar.

Vul het formulier in om je Rico & Plato product te registreren en de garantie wordt verlengd tot 5 jaar garantie.

De garantie van 5 jaar is een aanvullende garantie van Rico & Plato die u ontvangt als u uw product binnen de maand na de aankoopdatum registreert.

Keukengerij zoals lepels, spatels, en salade serveersets genieten enkel van de standaard garantie van 2 jaar.

Normale slijtage of schade door dagelijks gebruik is niet onder garantie. Andere uitsluitingen zijn schade als gevolg van onjuiste reiniging, verkeerd gebruik of verwaarlozing.

All Rico & Plato products, purchased directly through Rico & Plato or through an authorized reseller, come with a 2 year manufacturer's warranty.

Fill in the form to register your Rico & Plato product and the warranty will be extended to 5 years warranty.

The 5-year warranty is an additional Rico & Plato warranty that you receive when you register your product within one month of the purchase date.

Kitchen utensils such as spoons, spatulas, and salad serving sets only benefit from the standard 2-year warranty.

Normal wear and tear or damage from daily use is not covered by the warranty. Other exclusions include damage due to improper cleaning, misuse, or neglect.


Artikelnummer en barcode (te vinden op de verpakking; zie voorbeeld hieronder)

Article number and barcode (can be found on the packaging; see example below)

Artikelnummer of barcode